Επιστροφή + Αντικατάσταση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο πελάτης έχει δικαίωμα να επιστρέψει ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας. Το κόστος επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη. Για την διαδικασία επιστροφής ο πελάτης θα πρέπει να συμπληρώσει το ειδικό Έντυπο Επιστροφής που βρίσκεται στην συσκευασία του προϊόντος που θα παραλάβει αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο του και τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής πώλησης(ποσο και αρ, αποδειξης).

Απαραίτητη προϋπόθεση επιστροφής ενός ή περισσότερων προϊόντων είναι η άρτια κατάσταση στην οποία το/τα παρέλαβε ο πελάτης. Το κατάστημα έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή προϊόντος ή προϊόντων που δεν βρίσκονται στην αρχική τους κατάστασης. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ή τα προϊόντα με την συσκευασία τους και χωρίς να έχουν αφαιρεθεί οι ειδικές σημάνσεις.Οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές κατόπιν έγκρισης του καταστήματος.

Για περισσότερες διευκρινίσεις ή βοήθεια , ο πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με το κατάστημα (Κα Ρένα) στο 2610 455618 Δευτέρα – Παρασκευή από 9:00πμ -2.00μμ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν έμεινε ικανοποιημένος από την αγορά του και επιθυμεί την αντικατάστασή του, οφείλει πρώτα να προβεί στην επιστροφή του και στην πραγματοποίηση νέας παραγγελίας. To κατάστημα θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να αντικαταστήσει το προϊόν που επιστράφηκε (αφορά σε ίδιο κωδικό, με δυνατότητα αλλαγής μεγέθους ή χρώματος). Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί αντικατάσταση οφείλει να το σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο του Εντύπου Επιστροφής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αντικατάσταση λόγω μη διαθεσιμότητας του ζητούμενου προϊόντος, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης του προϊόντος με κάποιο άλλο ίδιας ή μεγαλύτερης αξίας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση επιστροφής ενός ή περισσότερων προϊόντων και εφόσον δεν επιθυμεί αντικατάσταση, ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται μέσω λογαριασμού τραπέζης που θα υποδεικνύεται από τον πελάτη εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του επιστρεφόμενου προϊόντος.Εφόσον ο πελάτης επιθυμεί επιστροφή χρημάτων, οφείλει να το σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο του Εντύπου Επιστροφής. Σε περίοδο εκπτώσεων η επιστροφή χρημάτων γίνεται στην τιμή που αγόρασε ο πελάτης το προϊόν.

Τα προϊόντα προς επιστροφή αποστέλλονται αποκλειστικά στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κατάστημα ΡΕΝΑ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 26

ΠΑΤΡΑ

26441

ΤΗΛ 2610 455618